Warning: Declaration of TarskiCommentWalker::start_lvl(&$output, $depth, $args) should be compatible with Walker_Comment::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /var/www/fs2/27/suomensu/public_html/wp-content/themes/tarski/library/classes/comment_walker.php on line 0

Warning: Declaration of TarskiCommentWalker::start_el(&$output, $comment, $depth, $args) should be compatible with Walker_Comment::start_el(&$output, $comment, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /var/www/fs2/27/suomensu/public_html/wp-content/themes/tarski/library/classes/comment_walker.php on line 0
Suomensuojelija · Stroke unit ja metelöinnin voima

Stroke unit ja metelöinnin voima

Suomensuojelija-kirjan viimeinen ohje kehottaa pitämään meteliä sellaisten kieliasioiden puolesta, jotka kokee itselleen tärkeiksi. Tänään saimme aika herkullisen esimerkin metelöinnin voimasta. Tampereen yliopistollinen keskussairaala on päättänyt muuttaa Stroke unit -osastonsa nimen. Ilmoitus asiasta löytyy täältä.

Kyseessä on erityisesti viime vuoden loppupuolella julkisuutta saanut tapaus: julkisen sairaalan osastolla oli pelkästään englanninkielinen nimi. Englanninkielisyys herätti närkästystä, ja ottipa siihen kantaa myös oma yliopistolaitokseni. Lainaan suoraan vuosittaisen kielisammakko-palkintomme tiedotetta:

”Tämänvuotinen kielisammakko on vieraskielisten nimitysten ja termien harhauttava tai sumentava käyttö. Huipentumana voi pitää  Tampereen yliopistollisen sairaalan osastoa Stroke unit, jonka nimestä on ilman hyvää englannin kielen taitoa hankalaa päätellä, että ”yksikössä hoidetaan ja tutkitaan akuuttiin aivoverenkiertohäiriöön sairastuneita potilaita”.”

Nyt nimeä ollaan siis vihdoin muuttamassa. Näkyvänä syynä ovat eduskunnan oikeusasiamiehen moitteet. Oikeusasiamies toteaa varsin osuvasti, että ”vain englanninkielinen viranomaisen toimintayksikön nimi ei ole kielilain ja hyvän hallinnon mukainen” (ratkaisu löytyy oikeusasiamiehen sivuilta).

Kyse ei kuitenkaan ole vain siitä, että viranomaiset taipuvat toisten viranomaisten edessä. Oikeusasiamies oli nimittäin ottanut asian pohdittavakseen kantelun perusteella. Kantelun aikanaan tehnyt kansalainen voi taputtaa itselleen. Metelöinti kannattaa!

Lisäys asian sivusta: Tämän blogin päivitystahti on hiipunut pahasti kevään edetessä. Siirryn siksi nyt kesätauolle lataamaan akkuja. Elokuussa uusin voimin!

 1. TM’s avatar

  Hurraa! Sekä äitini että minä olemme Pirkanmaan sairaanhoitopiirin työntekijöitä ja naureskelimme kovasti mokomalle strouk jynitille, kun siitä ensi kertaa puhuttiin. Tämäpäs on ilahduttava uutinen! Toisaalta nyt varmaan menetämme tilaisuuden tarkkailla suomen kielen mongerrusvoimaa itse teossa. Strouk jynitille olisi varmaan ajan kuluessa keksitty mielenkiintoisia lempinimiä. 🙂

 2. J.Ryyti’s avatar

  ”Stroke Unit” rikkoo useita suomalaisia lakeja mm. perustuslakia. (Kannatan muuten perustuslakituomioistuimen perustamista)

  (…)

  Lainaus alkaa Dnro 4032/4/08:

  1) Menettely ei ole sopusoinnussa sen perustuslain 17 &:n 1 momentissa säädetyn lähtökohdan kanssa, että Suomen kansalliskielet ovat suomi ja ruotsi.

  2) Menettely ei ole kielilain 35 &:n 3 momentin tarkoittamalla tavalla omiaan vaalimaan maan kielellistä kulttuuriperintöä eikä edistämään molempien kansalliskielten käyttämistä.

  3) Menettely ei toteuta kielilain 23 &:n 2 momentista johdettavissa olevaa sääntöä siitä,että viranomaisen tulee toiminnassaan oma-aloitteisesti osoittaa yleisölle käyttävänsä viranomaisen virka-alueen mukaisesti määräytyvää kieltä.

  4) Menettely ei täytä hallintolain 7,8 ja 9 &:n vaatimuksia asianmukaisesta palvelusta ja neuvonnasta sekä ymmärrettävästä kielestä näissä yhteyksissä.

  5) Menettely ei ole perustuslain 22 &:n edellyttämällä tavalla omiaan edistämään kielellisten perusoikeuksien ja hyvän hallinnon toteutumista.

  (…)

 3. Hollye’s avatar

  Asia on hyvin ristiriitainen. Englanti ei ole Suomen kansalliskieli, joten siten nimitys oli hyvin kummallinen. Onhan suurin osa potilaista ja heidän omaisistaan suomalaisia. Toisaalta englannin kielen merkitys on kasvanut monissa Euroopan maissa. Ehkä tällä järjestelyllä pyrittiinkin kansainvälistämään sairaalaa. Päätös nimen muuttamisesta oli kuitenkin oikea.

 4. Elina’s avatar

  On kyllä outoa antaa osastolle nimi, jota suurin osa suomalaisista ei ymmärrä ilman todella hyvää englanninkielen taitoa. Toisaalta olen samaa mieltä Hollyen kanssa siitä, että englanninkielen merkitys on kasvanut ja siksi nimellä yritettiin ehkä vain kansainvälistää sairaalaa.