Kategoriat
suomen kieli

Suomen kieli kehittyy vastaamaan digitaalisen viestinnän tarpeita

Verkkokirjoittaminen on tuonut suomen kieleen mukanaan sekä uutta sanastoa että kirjoitustyylejä. Huomattavinta muutos on ollut blogeissa, keskustelupalstoilla ja muilla sosiaalisen median alustoilla. Tyylien vaikutus suomen kieleen on jatkuvaa, ja uusia trendejä, sanontoja ja hokemia syntyy jatkuvasti.

Nettitekstit kulkevat puheen ja kirjoitetun kielen välimaastossa

Netissä julkaistut tekstit liikkuvat usein puheen ja kirjoitetun kielen välimaastossa. Erityisesti sosiaalisessa mediassa, keskustelufoorumeilla ja eri sivustojen kommenttikentissä nähdään puhekielisiä ja välittömiä kirjoitustyylejä, joissa julkaistua asiaa kommentoidaan tai siihen reagoidaan muulla tavoin – joskus hyvinkin kärkkäästi. 

Erilaiset alustat ja tilanteet voivat kuitenkin vaikuttaa siihen, millaisia reaktioita ja kirjoitustyylejä niillä nähdään.

Netissä käytetty suomi hyödyntää lyhyitä ja tiiviitä ilmaisuja. Oma mielipide tai kommentti pyritään välittämään nopeasti ilman pitkää tai harkittua lauseen rakennetta. Reaktiiviset kirjoitustyylit voivat myös sisältää ironiaa, sarkasmia tai humoristisia tarkoituksia. Esimerkiksi ”mää mitään töitä tee” -lausahdus voi olla ironinen vastaus johonkin aiempaan väitteeseen tai kommenttiin.

Lyhenteet ja slangisanat

Verkkoympäristössä käytetään paljon lyhenteitä ja slangisanoja nopean kommunikoinnin maksimoimiseksi. Jokaisella verkkoyhteisöllä ja alustalla voi olla omat erityiset lyhenteensä ja slanginsa, jotka ovat kehittyneet käyttäjien keskuudessa ja muodostaneet sitä kautta oman kielensä.

Esimerkiksi:

  • ”lol” (nauraa ääneen)
  • ”omg” (voi luoja) 
  • ”thx” (kiitos)
  • ”brb” (tulen pian takaisin)
  • ”asap” (niin pian kuin mahdollista) 

ovat yleisesti tunnettuja lyhenteitä, jotka ovat levinneet laajasti verkossa jo vuosia. Uudempia, tänä päivänä trendaavia ilmaisuita ovat ”omd” (herranen aika), ”cap” ja ”no cap” (valetta/totta), ”sus” (epäilyttävää), ”lit” (mahtavaa), ”wörtti” (vaivannäön arvoinen) ja ”Karen” (tiukka-pipoinen). 

Erikoissanastoa ja slangisanoja voi puolestaan olla vaihtelevasti eri aihepiireissä ja yhteisöissä, kuten peliyhteisöissä, musiikin harrastajien keskuudessa tai muun asiantuntijaryhmän puhekielellisessä viestinnässä. Esimerkiksi nettikasino-pelaajat tietävät heti mistä on kyse, kun puhutaan wildeista, scattereista, cashbackeista ja kierrätysvaatimuksista, kun taas asiaan vihkiytymättömän korviin termit voivat muistuttaa hepreaa. 

Viesti on ulkopuolisille haasteellista ymmärtää ja merkitys aukeaa vain niille, jotka ovat perehtyneet kyseiseen verkkoyhteisöön tai kulttuuriin. Selkeä ja ymmärrettävä viestintä on kuitenkin edelleen tärkeää, kun kerrottava asia on suunnattu laajemmalle yleisölle tai virallisempiin yhteyksiin.

Emojisymbolit

Emojit ovat tulleet suosituiksi sosiaalisessa mediassa, pikaviestimissä ja muussa verkkoviestinnässä, joissa rajoitettu tekstimäärä ja nopea vuorovaikutus ovat tyypillisiä. Ne voivat olla osa WhatsAppin, Facebookin, Instagramin ja Twitterin viestintäkulttuuria ja tuoda hauskuutta, väriä ja persoonallisuutta sekä julkaistuihin teksteihin että yksityisviesteihin.

Useimmiten emojeja käytetään välittämään tunteita, kuten iloa, surua, hämmennystä tai rakkautta, jotka voivat olla vaikeampia välittää yksinomaan sanallisessa muodossa. Lisäksi emojit auttavat viestin sävyn tulkinnassa korostaen esimerkiksi huumoria, ironiaa tai ystävällisyyttä. Emojien käyttö auttaa myös luomaan yhteisöllisyyttä ja ymmärrystä verkkoviestinnässä.

Kuvia on tärkeää käyttää sopivissa yhteyksissä ja pitää mielessä niiden vaihtelevat tulkinnanmahdollisuudet eri kulttuureissa ja ihmisryhmissä. Emojit ovat monikulttuurisia ja monikielisiä, ja niitä on saatavilla laaja valikoima erilaisia symboleita, ilmeitä ja esineitä. Niitä voi käyttää yksittäin tai yhdistelmänä luomaan monipuolisia ilmaisuja. Emojeista yleisimpiä ovat hymiöt, sydämet, eläimet, ruoka-aiheiset kuvakkeet ja erilaiset esineet, mutta valikoima kasvaa jokaisen ohjelmistopäivityksen myötä.

Esimerkiksi keltaiset kasvot, joissa kulmakarvat kaartuvat, suu taipuu vinoon hymyyn ja toista silmää koristaa monokkeli, käytetään ensisijaisesti jonkin asian kyseenalaistamiseen tai haluun tutkia sitä tarkemmin. Samaa 🧐 symbolia voidaan käyttää myös ilmaisemaan itsetyytyväisyyttä tai hienostuneisuutta. 

Hashtagit

Hashtagit ovat tunnisteita, jotka koostuvat #-merkistä ja siihen liitetystä sanasta tai sanaryhmästä ilman välilyöntejä. Niitä käytetään pääasiassa sosiaalisessa mediassa viestien kategorisointiin ja löydettävyyden parantamiseen.

Toisin sanoen #hashtagit toimivat eräänlaisina avainsanoina, jotka auttavat ryhmittelemään viestejä saman aiheen tai teeman alle. Samaan aikaan ne tekevät viestistä klikattavan linkin, jonka kautta voit nähdä kaikki muut saman tunnisteen käyttävät viestit. Näin hashtagit mahdollistavat käyttäjille tietyn aiheen ympärillä käytävien keskustelujen seuraamisen.

Hashtagien avulla käyttäjät voivat myös ilmaista mielipiteitään tai osallistua ajankohtaisiin keskusteluihin. Esimerkiksi tietyn tapahtuman tai kampanjan yhteydessä voi käyttää siihen liittyvää hashtagia, jolloin viesti liittyy osaksi laajempaa keskustelua ja näkyy niille, jotka seuraavat kyseistä tunnistetta.

Hashtagit tulee kuitenkin valita huolellisesti ja merkityksellisesti. Liiallinen tai epätarkoituksenmukainen hashtagien käyttö voi heikentää viestin sisältöä tai hankaloittaa sen löydettävyyttä.

Meemit, videot ja gifit

Verkkoyhteisöissä ironia, sarkasmi ja huumori ovat keskeisiä tapoja tehostaa viestejä ja luoda viihdettä. Tämä voi sisältää esimerkiksi laajalle levinneen meme-kulttuurin, jossa jaetaan kuvia tai videoita humoristisiin tarkoituksiin.

Memejä ovat kuvat, gifit tai videot, jotka sisältävät humoristisen tai satiirisen viestin. Meemejä jaetaan laajasti eri sosiaalisen median alustoilla, ja ne liittyvät usein ajankohtaisiin tapahtumiin, populaarikulttuuriin tai internetin omiin sisäpiirin vitsailuihin. 

Ironiaa ja sarkasmia käytetään usein tarkoituksena korostaa tai kääntää merkitystä päälaelleen. Esimerkiksi käyttämällä ironiaa tai sarkasmia voi ilmaista päinvastaista tai saada huumorilla höystettyä näkökulmaa johonkin asiaan tai kommenttiin. Tämä auttaa viestijää ilmaisemaan itseään monipuolisemmin ja tekee viestistä huomiota herättävämmän.

On kuitenkin tärkeää muistaa, että ironian, sarkasmin ja huumorin käyttö verkossa voi joskus aiheuttaa väärinkäsityksiä ja loukata lukijaa. 

Koska kirjoitetussa muodossa viestin sävy ja intentio voivat olla vaikeampia tulkita, on hyvä olla tietoinen viestinsä vastaanottajasta ja viestin mahdollisista tulkintatavoista. Huolellinen viestinnän ja empatian käyttö auttaa varmistamaan, että huumorin ja ironian tarkoitus tulee ymmärretyksi oikein ja viestintä säilyy positiivisena ja kunnioittavana.

Lyhyet ja tiiviit viestit

Verkkokirjoittamisessa on usein tavoitteena viestin välittäminen lyhyesti ja ytimekkäästi. Rajoitetut merkkimäärät, kuten Twitterin 280 merkin rajoitus, edistävät tiivistä ja tiukkaa kirjoitustyyliä, jossa jokainen sana ja merkki ovat arvokkaita. 

Lyhyt viestintä on erityisen tärkeää sosiaalisessa mediassa ja muissa pikaviestintäsovelluksissa, joissa viestit jaetaan nopeasti ja laajasti. Tiivistä kirjoitustyyliä voidaan hyödyntää myös muissa verkkoympäristöissä, kuten blogikirjoituksissa, artikkeleissa ja sähköposteissa. 

Lyhyiden ja ytimekkäiden viestien avulla voidaan kiinnittää lukijoiden huomio ja välittää olennainen tieto nopeasti ennen kuin vastaanottajan huomio ehtii lähteä harhailemaan täysin päinvastaiseen suuntaan. 

Suomen kielen moninaisuus kestää uuden ajan muutoksia

Suomen kielen käyttö rikastunut viime vuosikymmeninä. Muun muassa globalisaatio, teknologian kehitys ja sosiaalinen media ovat vaikuttaneet kielen monimuotoisuuteen. 

Uudet sanat ja käsitteet ovat tulleet osaksi arkipäivän kielenkäyttöä eri aloilla, kuten tietotekniikassa, viestinnässä, muodissa ja populaarikulttuurissa. Lisäksi maahanmuutto ja kansainvälinen vuorovaikutus ovat tuoneet mukanaan uusia kieliyhteisöjä ja kulttuurisia vaikutteita.

Suomen kielen tutkijat ja asiantuntijat seuraavat ja analysoivat tarkasti näitä muutoksia tutkimalla uusia sanoja, ilmauksia ja kirjoitustyylejä sekä niiden käyttöä eri konteksteissa. Työtä on paljon, mutta se auttaa ymmärtämään suomen kielen kehitystä ja sen monimuotoisuutta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *